Dr. Rajendra Nath Sabhapandit

MSc, PhD

 Dr. Iswar Sarma Bharali,

MSc, PhD

 Sri Bhupen Kumar Borah

MLA, 109 Bihpuria, LAC
 

 Shri Madhab Dutta

MA

 Dr. Amulya Hazarika,

MA, PhD

 Shri Anil Kr. Bora,

MA, M. Phil
 

 Mrigakshi D Hazarika

MSc, MPhil

 Shri Jogen Phukan,

MA

 Shri Mukul Hazarika,

BA
 

 Shri Naren Borah

Ms Banti Keot

 Shri Rohit Dutta